Ninas Journal

Här kan du föra en egen journal över minnesträningen och läsa andras.
Post Reply
NinaJ
Posts: 1
Joined: Wed 09 Dec 2020, 19:36

Ninas Journal

Post by NinaJ »

Fjärde försöket med kursen sedan 2016, skam den som ger sig.

9/12
Lektion 1:
Fm
Övning 1: 2 försök
Övning 2: 3 försök

Därefter hjärntrött och fick pausa. Särskilt Ryska Dockmetoden tröttade ut snabbt och det blev väldigt svårt att visualisera något överhuvudtaget.

Kväll
Övning 3: 3 försök
Svårt att få till tydliga bilder. Svårt att visualisera ciceros utan att samtidigt se omgivningen.

---------------

13/12
Lektion 2:
kväll
Övning 1: 2 försök. Försökte lägga fokus på bättre bilder. Får inte till 3D. Att få fram någon bild alls tar lång lång tid.
Övning 2: Hade väldigt god hjälp av att jag tragglat detta en gång förut, tog bara enstaka genomläsning innan konsonanterna för 0-9 satt. Minns vid närmare eftertanke också bilderna kopplade till 0-9. Tacksamt för framtida övningar.
Post Reply