Franska på 1 månad, eller kanske på 1 vecka

Vad använder du din nya minnesförmåga till? Berätta och inspireras av andra.
Post Reply
torre2
Posts: 2
Joined: Wed 06 Jan 2016, 23:26

Franska på 1 månad, eller kanske på 1 vecka

Post by torre2 »

Hej!
Jag finner språkmodulen mycket intressant. Själv hamnade jag för ett halvår sedan i en situation där jag blev tvungen att lära mig franska med mycket kort varsel. Resultatet blev att GMS fungerade klockrent. Efter 3 månader hade jag lärt mig de 2000 vanligaste orden i språket, men redan efter första månaden kunde jag prata utan tolk. Efter dessa 3 månaders studier slutade jag upp med att studera och övade endast muntligt vad jag redan kunde och efter ytterligare 2 månader agerade jag själv tolk.

Min upptäckt blev dock att det existerar endast dåliga studiemetoder med tillhörande bra studiematerial (läs skolans studiemetoder med böcker anpassade efter dessa) samt goda studiemetoder utan tillhörande studiematerial alls (läs GMS). Det enda studiematerial som finns som går att nyttja till GMS är olika Word frequency lists som förövrigt idag är mycket dåligt utvecklade. Mina 2000 glosor tog jag från en fysisk Word frequency list som jag anser vara det bästa materialet som fanns att hitta på internet eller bokhandlar, och denna bok hade otaliga brister. Endast 1000 av mina 2000 inlärda ord var av nytta, resten var böjningar av tidigare ord eller annat ointressant. Mitt beslut blev att skapa ett eget studiematerial (för just franska) som är anpassat för GMS och jag kallar det för Effektiv Franska. Efter att det blev färdigskrivet har jag fått många nya idéer om hur den kan förbättras men då behöver den göras om från grunden. Ta del av mitt material och utvärdera det gärna så att det kan förbättras.

Utöver detta blev jag mycket intresserad av just språkinlärning och håller just nu på att leta efter världens bästa metod att lära sig språk på. Mitt resultat än så länge kallar jag Effective Language Learning men jag personligen har endast beprövat de första 3 stegen i denna. När denna metod är välutvecklad är jag säker på att det kommer gå att lära sig ett (europeiskt) språk till minst konversationsnivå på max 1 vecka. Ta del av detta och dela gärna med er av egna erfarenheter så att materialet kan förbättras. Språkinlärning går i dagsläget att optimera otroligt mycket.

Det går tydligen inte att bifoga Word-dokument här så jag kopierar in Effective Language Learning här och så kan jag mejla Effektiv Franska till de som är intresserade.

//Robin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effective Language Learning

1. Passive immersion
Create a habit for the language. Listen to radio and music in the background while doing other things. Use tunein.com

2. Vocabulary
• Learn to pronounce all the sounds in the language through the International Phonetic Alphabet (IPA).
• Learn the 1000-2000 most common words in the language by using a Word Frequency List. Start by learning the Cognates (words that sound similar in a language we already speak).
Learn only to pronounce the words, not to spell them. Don’t put any effort in learning different variations of the same word, only to learn a lot of different words.
Giordano Memorization System is the most effective way to learn new words.

3. Active immersion
Put yourself in a situation where you need to use the language as often as possible.
(Move to the country, change your phone settings to that language, look at your favourite TV-show in that language, get a girlfriend that speaks that language, work with people that speak that language)
Get a language partner to speak to as often as possible. Go to a Language Café. Use the app Speaky.

4. Grammar
Study only the spoken grammar (so you can speak and not sound like a foreigner).
Grammar is often a normal sentence with a difference- Adding words
Changing words (conjugations)
Changing the order of the words

5. Spelling
Now you can already communicate with other people and you can begin to learn how to read and write. Read comics (that has a lot of conversation in them).

While speaking, choose Fluency over Accuracy. It means get used to speak the language even if you do a lot of mistakes, instead of talking with the right grammar or “always say it the right way”.
Use the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) and set the goal to reach level B2. Sound like a C2 by adding the right accent and intonation.
Set SMART goals - Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound.

Useful links: tunein.com Keywords: International Phonetic Alphabet
fluentu.com Word frequency list
memrise.com Cognates
apps.ankiweb.net Giordano Memorization System
iwillteachyoualanguage.com CEFRL
Mindacademy.se SMART goals
Speaky – appstore
lindberg
Posts: 9
Joined: Tue 20 Dec 2016, 18:01

Re: Franska på 1 månad, eller kanske på 1 vecka

Post by lindberg »

Intressant. Hur har det gått?
Post Reply